Projecten

Iedereen die lid wordt van CBWH kan zich aansluiten bij een project dat past bij zijn of haar woonwensen. Ook groepen kunnen zich aanmelden om met ondersteuning van CBWH een project te starten. Projectgroepen worden gevormd op basis van gedeelde ideeën over gemeenschappelijkheid, maar ook op basis van andere specifieke woonwensen (bijvoorbeeld ecologie, spiritualiteit, architectuur). Een belangrijk aspect daarbij is de ‘C-factor’, een maatstaf voor hoe centraal mensen willen wonen. De schaal loopt van C1 (weinig gemeenschappelijk) tot C6 (bijna alles gemeenschappelijk). U vindt meer uitleg over de C-factor op de pagina Lid worden.

Projectgroepen

Gemeentegronden Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug verkoopt gefaseerd een aantal terreinen, die deels interessant zijn voor Centraal Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Het betreft voormalige gemeentewerven in Driebergen, Doorn, Maarn en Leersum. Door hun kleinschalige karakter (de meeste zijn niet groter dan 1 hectare) en mooie ligging nabij de bosrand en/of het dorpscentrum zijn de locaties op voorhand geschikt voor de realisatie van een project in de sfeer van Centraal Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten dat de terreinen zullen worden verkocht op basis van het principe: ‘tender op basis van bouwenvelop’. Kort gezegd: de hoogste bieder krijgt de grond.

De desbetreffende stukken staan op de site van de gemeente, maar de belangrijkste stukken kunt u ook hieronder downloaden en inzien:

Nota scenario analyse grondexploitaties aangepast

get. besl. 2015-209

2015 11 16 Presentatie scenario’s grondexploitaties versie 11 nov

Locatie Sportlaan in Driebergen. Dit project heeft de naam ‘Hof van Driebergen’ . Er hebben zich in periode 2016 – 2019 meer dan 50 belangstellenden voor dit project bij CBWH gemeld. Er zijn maandelijks bijeenkomsten geweest, en zijn werkgroepen gevormd die zich o.a. hebben gericht op het ontwikkelen van een visie en op een schetsontwerp. De groep heeft een eigen vereniging (‘Hof van Driebergen’) gevormd. Belangstellenden kunnen zich direct melden bij het bestuur van de vereniging via de eigen site van Hof van Driebergen: https://www.hofvandriebergen.nl/

De planning is dat er in 2023 gewoond kan gaan worden in dit project. Dat lijkt ver weg, maar maakt het anderzijds ook mogelijk het plan grondig voor te bereiden en door te rekenen.

Locatie Bakkersweg Maarn

Voor deze locatie, waar 13 woningen in de vrije sector kunnen worden gerealiseerd, is in november 2020 een projectgroep van start is gegaan. Deze projectgroep komt maandelijks (online) bij elkaar. Belangstellenden kunnen zich opgeven via CBWH, door het inschrijfformulier in te vullen (zie onder de knop ‘Lid worden’ op deze site). Wij sturen dit na ontvangst door naar de contactgroep van de projectgroep. De planning is dat de locatie in de loop van 2021 door de gemeente wordt verkocht via een tenderprocedure. Er is al een projectontwikkelingsmaatschappij gevonden die in deze procedure het voortouw wil nemen in samenwerking met de projectgroep.
Interesse? Gaat u naar de pagina ‘Lid worden’ op deze site. U kunt daar het inschrijvingsformulier downloaden, opslaan op uw computer, invullen (met vermelding van de locatie(s) van uw voorkeur) en via email als bijlage opsturen naar: info@cbwh.nl. Contactpersoon voor de stichting is Harm Jan Korthals Altes (voorzitter/penningmeester CBWH).

Kleinschalig project in Driebergen: 11 wooneenheden met zorg aan de Traaij (nabij de Arnhemse Bovenweg). Zie voor informatie het nieuwsbericht onder de knop ‘Nieuws’.

Grootschalige locatie: Marinierskazerne Doorn

Wanneer over een aantal jaren de mariniers gaan verhuizen naar hun nieuwe locatie nabij Apeldoorn, komt hier een prachtig terrein vrij waar volgens een plan van de gemeente samen met andere partijen 250  woningen kunnen komen. In dit plan zullen ongetwijfeld mooie kansen bestaan voor de realisatie van Centraal Wonen projecten.
Dit is een project voor mensen met een lange adem: we verwachten dat er op zijn vrioegst in 2028 gebouwd zal gaan worden.

Gelijk speelveld. Belangrijk gegeven is dat de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug in december 2018 een nieuwe Woonvisie vastgesteld heeft (2018-22) waarin is opgenomen dat er bij de uitgifte van gemeentegronden een gelijk speelveld zal worden gecreeerd voor enerzijds burgerinitiatieven en anderzijds commerciele projectontwikkelaars.

Andere locaties

Wilt u nog niet specifiek naar een bepaalde locatie kijken, of heeft u zelf een andere locatie in onze regio op het oog? Schrijft u zich dan in bij ons. Gaat u naar de pagina ‘Lid worden’ op deze site. U kunt daar het inschrijvingsformulier downloaden, opslaan op uw computer, invullen (met vermelding van de locatie(s) van uw voorkeur) en via email als bijlage opsturen naar: info@cbwh.nl. Contactpersoon voor de stichting is Harm Jan Korthals Altes (voorzitter/penningmeester CBWH).

 

What do you want to do ?

New mail