Projecten

Iedereen die lid wordt van CBWH kan zich aansluiten bij een project dat past bij zijn of haar woonwensen. Ook groepen kunnen zich aanmelden om met ondersteuning van CBWH een project te starten. Projectgroepen worden gevormd op basis van gedeelde ideeën over gemeenschappelijkheid, maar ook op basis van andere specifieke woonwensen (bijvoorbeeld ecologie, spiritualiteit, architectuur). Een belangrijk aspect daarbij is de ‘C-factor’, een maatstaf voor hoe centraal mensen willen wonen. De schaal loopt van C1 (weinig gemeenschappelijk) tot C6 (bijna alles gemeenschappelijk). U vindt meer uitleg over de C-factor op de pagina Lid worden.

Projectgroepen

Gemeentegronden Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug verkoopt gefaseerd een aantal terreinen, die deels interessant zijn voor Centraal Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Het betreft voormalige gemeentewerven en een aangekocht voormalig benzinestation in Driebergen (2 terreinen), Doorn, Maarn en Leersum. Door hun kleinschalige karakter (de meeste zijn niet groter dan 1 hectare) en mooie ligging nabij de bosrand en/of het dorpscentrum zijn de locaties op voorhand geschikt voor de realisatie van een project in de sfeer van Centraal Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten dat de terreinen zullen worden verkocht op basis van het principe: ‘tender op basis van bouwenvelop’. Kort gezegd: de hoogste bieder krijgt de grond.

De desbetreffende stukken staan op de site van de gemeente, maar de belangrijkste stukken kunt u ook hieronder downloaden en inzien:

Nota scenario analyse grondexploitaties aangepast

get. besl. 2015-209

2015 11 16 Presentatie scenario’s grondexploitaties versie 11 nov

Het bestuur van CBWH startte in 2016 een projectgroep ‘Gemeentegronden Heuvelrug’. Deze concentreerde zich volledig op het maken van plannen voor het terrein aan de Sportlaan in Driebergen. Dit project heeft de naam ‘Hof van Driebergen’ gekregen. Er hebben zich in periode 2016 – 2018 meer dan 20 belangstellenden voor dit project bij CBWH gemeld. Er zijn maandelijks bijeenkomsten geweest, en zijn werkgroepen gevormd die zich o.a. hebben gericht op het ontwikkelen van een visie en op een schetsontwerp. De groep heeft inmiddels een eigen vereniging ‘Hof van Driebergen’ gevormd. Belangstellenden kunnen zich direct melden bij het bestuur van de vereniging via de eigen site van Hof van Driebergen: https://www.hofvandriebergen.nl/

De planning is dat er in de loop van 2022 gewoond kan gaan worden in dit project. Dat lijkt ver weg, maar maakt het anderzijds ook mogelijk het plan grondig voor te bereiden en door te rekenen.

Heeft u belangstelling voor een project op een van de andere locaties die de gemeente te koop gaat aanbieden, in Maarn, Doorn, Leersum of Amerongen? Hier zijn goede kansen voor de realisatie van een Centraal Wonen project. De gemeenteraad heeft namelijk in december 2018 een nieuwe Woonvisie vastgesteld (2018-22) waarin is opgenomen dat er bij de uitgifte van gemeentegronden een gelijk speelveld zal worden gecreeerd voor enerzijds burgerinitiatieven en anderzijds commerciele projectontwikkelaars.

Gaat u naar de pagina ‘Lid worden’ op deze site. U kunt daar het inschrijvingsformulier downloaden, opslaan op uw computer, invullen (met vermelding van de locatie(s) van uw voorkeur) en via email als bijlage opsturen naar: info@cbwh.nl. Contactpersoon voor de stichting is Harm Jan Korthals Altes (voorzitter/penningmeester CBWH).

Wilt u eerst informatie? Stelt u dan uw vraag liefst via email aan: info@cbwh.nl.

Doorn

In 2022 komt volgens planning (*) het terrein van de marinierskazerne in Doorn vrij. De gemeente Heuvelrug is in samenwerking met andere partijen in 2016 een traject gestart om samen met omwonenden en andere belangstellenden te komen tot een ontwikkelingskader. Het concept daarvan is eind 2017 gereed gekomen. In dit plangebied ontstaan ongetwijfeld mooie kansen voor de realisatie van Centraal Wonen projecten.

Interesse? Vult u dan het inschrijfformulier in. Dit vindt u onder de knop ‘Lid worden’. Wilt u nog geen lid worden? Schrijf een email naar info@cbwh.nl. Een bestuurslid (Harm Jan Korthals Altes) neemt contact met u op. Of bel: 0343 521992.

Wilt u zich eerst oriënteren op het gebied en de woonmogelijkheden? Kijk op: www.mkdoorn.nl, bij ‘producten’. Hier vindt u het informatieve concept document ‘Ontwikkelingskader’.

(*) Door de stopzetting van de aanbesteding van de nieuwe kazerne in Vlissingen zal de oorspronkelijke planning waarschijnlijk niet worden gehaald. Pas wanneer de aanbesteding weer opgestart wordt, valt er concreet iets te zeggen over de duur van de vertraging.