Projecten

Iedereen die lid wordt van CBWH kan zich aansluiten bij een project dat past bij zijn of haar woonwensen. Ook groepen kunnen zich aanmelden om met ondersteuning van CBWH een project te starten. Projectgroepen worden gevormd op basis van gedeelde ideeën over gemeenschappelijkheid, maar ook op basis van andere specifieke woonwensen (bijvoorbeeld ecologie, spiritualiteit, architectuur). Een belangrijk aspect daarbij is de ‘C-factor’, een maatstaf voor hoe centraal mensen willen wonen. De schaal loopt van C1 (weinig gemeenschappelijk) tot C6 (bijna alles gemeenschappelijk). U vindt meer uitleg over de C-factor op de pagina Lid worden.

Projectgroepen

Gemeentegronden Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug verkoopt gefaseerd een aantal terreinen, die deels interessant zijn voor Centraal Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Het betreft voormalige gemeentewerven in Driebergen, Doorn, Maarn en Leersum. Door hun kleinschalige karakter (de meeste zijn niet groter dan 1 hectare) en mooie ligging nabij de bosrand en/of het dorpscentrum zijn de locaties op voorhand geschikt voor de realisatie van een project in de sfeer van Centraal Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Locatie Sportlaan in Driebergen. Dit project heeft de naam ‘Hof van Driebergen’ . De groep heeft een eigen vereniging (‘Hof van Driebergen’) gevormd. Belangstellenden kunnen zich direct melden bij het bestuur van de vereniging via de eigen site van Hof van Driebergen: https://www.hofvandriebergen.nl/

De gemeente zal dit terrein volgens planning in de loop van 2023 gaan verkopen. Daarbij geldt zoals het er nu naar uitziet niet alleen het hoogste bod, maar ook de hoogste kwaliteit van het plan (bijvoorbeeld uit oogpunt van duurzaamheid).

De verwachting is dat er in 2025-26 gewoond kan gaan worden in dit project.

Locatie Van Wassenaerlaan Maarn

Deze locatie wordt begin 2023 via een makelaar door de gemeente verkocht aan de hoogste bieder. Of er te zijner tijd met de koper van het perceel samenwerking mogelijk is vanuit een oogpunt van centraal wonen, is op dit moment nog niet bekend.
Mocht dat het geval zijn, dan wordt dat op deze plaats en op de nieuwspagina gemeld.

Gespikkeld wonen in Driebergen 

Het bestuur van CBWH spant zich er komende tijd voor in dat er een project wordt gerealiseerd waar zowel mensen met als zonder een zorgbehoefte bij elkaar en door elkaar wonen op dezelfde locatie. Dit concept heet ‘gespikkeld wonen’. Het Het bestuur van CBWH wil zich komende jaren inzetten om een project voor ‘gespikkeld wonen’ te realiseren in Driebergen. Hierin wonen zorgvragers en zorgdragers samen. Het project is gestart met het opstellen van een visie van de manier waarop het project kan worden opgezet, waarbij ‘Talent Centraal’ het sleutelbegrip is. Ieder individu kan vanuit zijn of haar talent bijdragen een een fijne, warme, goed functionerende gemeenschap. Wil je meedenken, of opteer je voor een plek in dit project? Meld je aan bij het bestuur via info@cbwh.nl

Verre toekomstmuziek (maar wel heel mooi): Marinierskazerne Doorn

Wanneer over een aantal jaren de mariniers gaan verhuizen naar hun nieuwe locatie nabij Apeldoorn, komt hier een prachtig terrein vrij waar volgens een plan van de gemeente samen met andere partijen 250  woningen kunnen komen. In dit plan zullen ongetwijfeld mooie kansen bestaan voor de realisatie van Centraal Wonen projecten.
Dit is een project voor mensen met een lange adem: we verwachten dat er op zijn vroegst in 2028 gebouwd zal gaan worden.

Andere locaties

Wilt u nog niet specifiek naar een bepaalde locatie kijken, of heeft u zelf een andere locatie in onze regio op het oog? Schrijft u zich dan in bij ons. Gaat u naar de pagina ‘Lid worden’ op deze site. U kunt daar het inschrijvingsformulier downloaden, opslaan op uw computer, invullen (met vermelding van de locatie(s) van uw voorkeur) en via email als bijlage opsturen naar: info@cbwh.nl. Contactpersoon voor de stichting is Harm Jan Korthals Altes (bestuurslid CBWH).