Projecten

Iedereen die lid wordt van CBWH kan zich aansluiten bij een project dat past bij zijn of haar woonwensen. Ook groepen kunnen zich aanmelden om met ondersteuning van CBWH een project te starten. Projectgroepen worden gevormd op basis van gedeelde ideeën over gemeenschappelijkheid, maar ook op basis van andere specifieke woonwensen (bijvoorbeeld ecologie, spiritualiteit, architectuur). Een belangrijk aspect daarbij is de ‘C-factor’, een maatstaf voor hoe centraal mensen willen wonen. De schaal loopt van C1 (weinig gemeenschappelijk) tot C6 (bijna alles gemeenschappelijk). U vindt meer uitleg over de C-factor op de pagina Lid worden.

Projectgroepen

Gemeentegronden Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug verkoopt vanaf 2016 gefaseerd een aantal terreinen, die deels interessant zijn voor Centraal Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Het betreft voormalige gemeentewerven en een aangekocht voormalig benzinestation in Driebergen (2 terreinen), Doorn, Maarn en Leersum. Door hun kleinschalige karakter (de meeste zijn niet groter dan 1 hectare) en mooie ligging nabij de bosrand en/of het dorpscentrum zijn de locaties op voorhand geschikt voor de realisatie van een project in de sfeer van Centraal Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Op 16 november 2015 vond er een beeld- en oordeelvormende gemeenteraadsvergadering plaats over de wijze waarop de terreinen verkocht zullen worden. Op 17 december 2015 heeft de raad daar een besluit over genomen. De terreinen die voor Centraal Wonen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap interessant zijn, zullen worden verkocht op basis van het principe: ‘tender op basis van bouwenvelop’. Kort gezegd: de hoogste bieder krijgt de grond.

De desbetreffende stukken staan op de site van de gemeente, maar de belangrijkste stukken kunt u ook hieronder downloaden en inzien:

Nota scenario analyse grondexploitaties aangepast

get. besl. 2015-209

2015 11 16 Presentatie scenario’s grondexploitaties versie 11 nov

Het bestuur van CBWH startte in 2016 een projectgroep ‘Gemeentegronden Heuvelrug’. Deze concentreerde zich volledig op het maken van plannen voor het terrein aan de Sportlaan in Driebergen. Dit project heeft de naam ‘Hof van Driebergen’ gekregen. Er hebben zich in de loop van 2016 en 2017 meer dan 20 belangstellenden voor dit project bij CBWH gemeld. Er zijn maandelijks bijeenkomsten geweest, en zijn werkgroepen gevormd die zich o.a. hebben gericht op het ontwikkelen van een visie en op een schetsontwerp. De planning is dat er eind 2020 gewoond kan gaan worden in dit project. Dat lijkt ver weg, maar maakt het anderzijds ook mogelijk het plan grondig voor te bereiden en door te rekenen. In de loop van 2018 zal deze groep een vereniging oprichten.

Heeft u belangstelling voor een project op een of meer van de locaties die de gemeente te koop gaat aanbieden?

Gaat u dan naar de pagina ‘Lid worden’ op deze site. U kunt daar het inschrijvingsformulier downloaden, opslaan op uw computer, invullen (met vermelding van de locatie(s) van uw voorkeur) en via email als bijlage opsturen naar: info@cbwh.nl. Contactpersonen voor de stichting is Harm Jan Korthals Altes (voorzitter/penningmeester CBWH).

Heeft u specifiek belangstelling voor het project ‘Hof van Driebergen’? Dan stuurt Harm Jan Korthals Altes uw aanmelding door naar de contactpersoon van de ‘Commissie van goede diensten’ die binnen de projectgroep ‘Hof van Driebergen’ is opgericht. U wordt dan door deze contactpersoon gebeld om te vragen naar uw motivatie om mee te doen aan het project, uw eventuele eerdere ervaringen met centraal wonen, wat u kunt bijdragen aan de planvoorbereiding, enzovoort. En nogmaals, er zal niet eerder dan 2020 gewoond kunnen worden in dit project.

Amerongen

Het bestuur van CBWH onderzocht vanaf november 2013 de mogelijkheden om een project te starten in Amerongen.

Daar is ten eerste een kavel beschikbaar waar circa 30 appartementen gerealiseerd kunnen worden. De locatie is bijzonder geschikt voor ouderen vanwege de concentratie van voorzieningen op loopafstand.  Als deel van het totale project zou in dit appartementengebouw een woongroep van 15-20 ouderen gerealiseerd kunnen worden in de vrije sector huursfeer.

Ten tweede is er een viertal lokaties beschikbaar voor een kleinschalig project (4-8 woningen). Deze zijn geschikt voor appartementen (grotendeels gelijkvloers) in de vrije sector koopsfeer.

Rond de zomer van 2015 heeft een student van Saxion Hogeschool Deventer in opdracht van CBWH een onderzoek gedaan naar de woonwensen van 55-plussers in Amerongen. Dit is in december gepresenteerd aan de klankbordgroep en aan het dorpsnetwerk Amerongen.

De presentatie kunt u hier downloaden: Presentatie rapport Allemanswaard Pelle Elzinga

Het rapport zelf kunt u hier downloaden: 20151028+Scriptie+Def

Op basis van de lijst met namen van respondenten die zeiden interesse te hebben in deze woonvorm is een uitnodiging uitgegaan voor een informatiebijeenkomst en maart 2016. Hier kwam slechts een klein groepje mensen op af. Het leidde niet tot een groep met voldoende initiatief en uithoudingsvermogen om tot een woonproject voor 55-plussers in Amerongen te komen.

Gezien de talrijke bouwmogelijkheden in Amerongen, zou het bestuur een nieuw initiatief van harte ondersteunen, wanneer dit bijvoorbeeld van jongere mensen uit het dorp komt. Het zou dan een project voor alle leeftijden kunnen worden.

Interesse? Vult u dan het inschrijfformulier in. Dit vindt u onder de knop ‘Lid worden’. Wilt u nog geen lid worden? Schrijf een email naar info@cbwh.nl. Een bestuurslid (Harm Jan Korthals Altes) neemt contact met u op. Of bel: 0343 521992.

 

Doorn

In 2022 komt volgens planning (*) het terrein van de marinierskazerne in Doorn vrij. De gemeente Heuvelrug is in samenwerking met andere partijen in 2016 een traject gestart om samen met omwonenden en andere belangstellenden te komen tot een ontwikkelingskader. Het concept daarvan is eind 2017 gereed gekomen. In dit plangebied ontstaan ongetwijfeld mooie kansen voor de realisatie van Centraal Wonen projecten.

Interesse? Vult u dan het inschrijfformulier in. Dit vindt u onder de knop ‘Lid worden’. Wilt u nog geen lid worden? Schrijf een email naar info@cbwh.nl. Een bestuurslid (Harm Jan Korthals Altes) neemt contact met u op. Of bel: 0343 521992.

Wilt u zich eerst oriënteren op het gebied en de woonmogelijkheden? Kijk op: www.mkdoorn.nl, bij ‘producten’. Hier vindt u het informatieve concept document ‘Ontwikkelingskader’.

(*) Door de stopzetting van de aanbesteding van de nieuwe kazerne in Vlissingen zal de oorspronkelijke planning waarschijnlijk niet worden gehaald. Pas wanneer de aanbesteding weer opgestart wordt, valt er concreet iets te zeggen over de duur van de vertraging.