CBWH

CENTRAAL BOUWEN EN WONEN HEUVELRUG

CBWH wil mensen bijeen brengen die geïnteresseerd zijn in bijzondere woonprojecten en die deze gezamenlijk willen realiseren. Kerngedachte daarbij: anders wonen en anders met je woonomgeving omgaan. Centraal Bouwen en Wonen op de Utrechtse Heuvelrug geeft een nieuwe invulling aan de balans tussen individu en gemeenschap. Hoe dat gebeurt, bepalen de toekomstige bewoners van een project zelf. Ook de architectonische en ecologische waarde van de Stichtse Lustwarande spelen een belangrijke rol in de bijzondere projecten van CBWH.

‘Bouwen gericht op wensen en creativiteit, wonen met een eigen karakter, leven in gezamenlijkheid.’

De meeste Nederlandse woonwijken bieden weinig mogelijkheden om de eigen woonomgeving actief vorm te geven. Toch bestaat daaraan in de samenleving wel degelijk behoefte. De stichting CBWH is in oktober 2005 opgericht om binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan die behoefte tegemoet te komen.  Het doel is wonen op maat, of het nu om koop of huur gaat, óók voor mensen met een kleinere beurs, en altijd met een element van gemeenschappelijkheid. De stichting werkt zonder winstoogmerk.

De inspiratie: het ‘tuinstadmodel’

Initiatiefnemer van CBWH is Harm Jan Korthals Altes uit Driebergen. Harm Jan promoveerde in 2004 op het ‘tuinstadmodel’. De tuinstad moest een stad worden, uit het niets opgebouwd op het platteland voor de arbeidersbevolking om deze een uitweg te bieden uit de toenmalige armoede in de grote steden. Een tuinstad is zelfvoorzienend; het is een gesloten minisamenleving met een hoge mate van zelfbestuur die de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving stimuleert. In de praktijk werden deze tuinsteden op kleine schaal uitgevoerd, waardoor het tuindorpen werden. Uit het onderzoek van Harm Jan bleek dat met name de geborgenheid ook honderd jaar later nog door bewoners zeer op prijs werd gesteld. Die geborgenheid en betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving komen terug in het idee van centraal wonen.