Gemeente Utrechtse Heuvelrug zorgt bij grondverkoop voor een gelijk speelveld

Door ingrijpen van de gemeenteraad in het najaar van 2018 is de woonvisie 2018-2022 aangepast. Bij verkoop van gemeentegronden voor bouwdoeleinden (woningprojecten) zorgt de gemeente voor een gelijk speelveld: burgerinitiatieven en initiatieven van woningcorporaties (sociale huur) krijgen evenveel kans als commerciele projectontwikkelaars. Er wordt nog steeds wel een tenderprocedure (gesloten bieding) uitgeschreven, maar via een puntensysteem krijgen partijen die geen hoge grondprijs kunnen betalen toch evenveel kans als partijen die wel een hoge grondprijs kunnen bieden.

De volledige tekstpassage uit de woonvisie die hierover gaat luidt als volgt:

“Het college zal voor iedere tenderprocedure definiëren wat de
verwachte opbrengst is in euro’s. En daarnaast per bouwenveloppe, indien toepasselijk, aanvullende voorwaarden
formuleren(bijvoorbeeld door extra punten toe te kennen aan een CPO of woningcorporatie), die worden toegepast in de
tenderprocedure. Het doel hiervan is om een gelijk speelveld te creëren voor particuliere wooninitiatieven
en/of woningcorporaties ten opzichte van
projectontwikkelaars. De verwachte opbrengst in euro’s en de
eventuele aanvullende voorwaarden worden per
bouwenveloppe voorgelegd aan de raad. Dit stelt de raad in staat om
iedere keer een zorgvuldige afweging te maken tussen het financiële en maatschappelijke rendement op de
verkoop van gemeentelijk vastgoed”.

Klik hier voor de volledige tekst van de Woonvisie:

Woonvisie GUH actualisatie 2018-2022