Contact

Stichting CBWH

President Kennedylaan 10
3971 KP Driebergen-Rijsenburg
T 06-22617742 (na 18 uur)
E info@cbwh.nl

Bestuur

Peter Borsje (voorzitter)
Harm Jan Korthals Altes (penningmeester/ledenadministratie)
Vincent de Vries (lid)