Vertraging project terrein Marinierskazerne Doorn

Het is twijfelachtig of de woningbouw volgens planning in 2022 kan starten op dit terrein, doordat de aanbesteding van de nieuwe kazerne in Vlissingen is stopgezet. Dit is het gevolg van het verzet van de mariniers en hun gezinnen tegen de verhuizing naar Vlissingen. Aldus valt te lezen op de website www.mkdoorn.nl:

“De gemeente en provincie lassen een pauze in het participatietraject over de toekomst van het terrein. Als de aanbesteding voor de kazerne in Vlissingen weer wordt opgestart, wordt ook het participatieproces weer voortgezet.

Er is veel begrip voor de situatie van de Mariniers en hun gezinnen. Het is erg belangrijk dat er voldoende aandacht is voor hun zorgen. Voor de gemeente en provincie blijft de ambitie overeind dit terrein te benutten voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, scholen en sportvoorzieningen. Daarom vragen gemeente en provincie een gesprek met de staatsecretaris aan om de gemeentelijke en provinciale belangen toe te lichten”.