Saxion studenten maken weer vier nieuwe schetsontwerpen voor Sportlaanlocatie

Op 10 oktober vond er in het kader van de minor Sociaal Veilig Ontwerpen 2017-18 weer een workshop plaats waarbij de studenten in groepjes werkten aan een schetsontwerp voor de Sportlaanlocatie in Driebergen. Opdracht was te voorzien in 40 eengezinswoningen met tuin, 60 parkeerplaatsen, een buurthuis en ruimte voor spelen. En dat met maximale mogelijkheden voor het uitoefenen van sociale controle. Een hele puzzel! Maar er zijn weer vier inspirerende voorbeeld ontwerpen uitgekomen, waar de Woonvereniging Hof van Driebergen haar voordeel mee kan doen bij het ontwikkelen van plannen voor deze locatie.