Ruimte voor bijzondere woonvormen op het terrein van de marinierskazerne in Doorn

Op 12 december 2017 is het Eindconcept Ontwikkelingskader voor de herbestemming van het terrein van de marinierskazerne in Doorn gepresenteerd aan betrokken partijen en het publiek. In dit document staat te lezen dat er ruimte zal worden geboden voor bijzondere (collectieve) woonvormen. Citaat: “Er kan (experimenteer)ruimte worden geboden voor meer innovatieve vormen van woningbouw, zoals bijvoorbeeld zelfbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Ook is er ruimte voor nieuwe woonvormen en woon/zorgconcepten, waarbij er bijvoorbeeld combinaties wonen/werken en wonen/zorg kunnen worden gemaakt”. Einde citaat. Met andere woorden: een prachtige kans voor mensen die een groep willen vormen om vanuit het principe van Centraal Wonen of CPO een deel van het terrein, waar in totaal 400-500 woningen kunnen komen, te gaan ontwikkelen. Het terrein komt vrij in 2022. Meer informatie op de speciale website die de gemeente Heuvelrug hiervoor heeft opgezet: www.mkdoorn.nl. Inschrijven bij stichting CBWH als belangstellende voor dit project is vanaf 1 januari 2018 mogelijk. Stuur een email naar: info@cbwh.nl