Project Hof van Driebergen in tijdschrift ZOZ

In het maart/april nummer┬ávan het tijdschrift ZOZ (‘Tijdschrift voor doen-denkers’) staat een artikel ‘Gemeenschappelijk wonen in de steigers’. In dit artikel noemt de schrijfster, Marta Resink, een achttal projecten voor gemeenschappelijk wonen, waaronder het CBWH-project ‘Hof van Driebergen’. In het artikel wordt een interessant overzicht gegeven van overeenkomsten en verschillen tussen de acht projecten. De andere 7 projecten bevinden zich in Groningen, Noord Brabant, Noord Holland, Gelderland, Flevoland en Overijssel. Leden van CBWH kunnen een scan opvragen van het artikel, of het gehele tijdschrift een tijdje lenen.