Kans voor woningbouw in het centrum van Driebergen

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug beslist dat er een visie voor het centrum van Driebergen moet worden opgesteld. Een en ander is aangezwengeld door een initiatief van een supermarktketen om op de locatie Appelgaard in Driebergen een nieuwe vestiging te bouwen. Dit initiatief is aangehouden totdat de gemeenteraad heeft beslist over de nieuw op te stellen Centrumvisie.

Al op 16 maart 2017 is er een motie door de raad aangenomen die stelt dat het reeds bestaande burgerinitiatief voor het opstellen van een nieuwe visie voor het centrum van Driebergen ondersteund dient te worden, waarin rekening gehouden wordt met de toekomstige behoefte aan centrumfuncties en wonen.

Het bestuur van CBWH heeft zich nu bij dit burgerinitiatief aangemeld om mee te praten en te denken in de ontwikkeling van de Centrumvisie; uiteraard vanuit het belang en de overtuiging dat er in het centrum nog plaats is voor nieuwe woningen. Op de Appelgaard bijvoorbeeld, zou mogelijk een kleinschalig Centraal Wonen project voor de doelgroep ouderen kunnen worden gerealiseerd.

Wanneer er een concept van de Centrumvisie gereed is, zal daarover op deze website worden gepubliceerd.