Initiatiefgroep Sportlaan kiest naam voor het project

De initiatiefgroep voor de realisatie van een 40-woningenproject op twee braakliggende percelen aan de Sportlaan in Driebergen heeft een naam gekozen voor het project: HOF VAN DRIEBERGEN. Met als subtitel: Duurzaam Samenleven. De naam belichaamt het groene, sociale en duurzame karakter van het project, zoals dit ook blijkt uit de visie en de schetsplannen die de groep tot nu toe heeft opgesteld. Zie hiervoor de pagina ‘Projecten’ op deze site.