Kleinschalig project in Driebergen

Op een mooie locatie aan de uitloper van de Traay (de hoofdwinkelstraat van Driebergen) is een leegstaand winkelpand beschikbaar waarin nieuwe bestemmingen kunnen worden gerealiseerd. Het bestuur van CBWH onderzoekt in de periode september 2019 Рmaart 2020 in overleg met de eigenaar voor welke bestemmingen het pand geschikt kan worden gemaakt, wie de nieuwe gebruikers kunnen worden en welke vraagprijs bij dit nieuwe concept haalbaar is. Op dit moment wordt met een wooninitiatief samengewerkt aan een project voor 12-14 wooneenheden met zorg.